Perskula med Skjellingen villmark venter på deg!Kjenn villmarka, bare en liten kjøretur fra Oslo

Villmarksmeny!

Jakt i Buvassfaret!


Hovedsiden for Skjellingen villmark
Klikk for oversikt over vårte tilbud på Familieferie
Aktiv fritid får du hos oss!
Jakt og jakttrening på lerduer og løpende elg.
Lerduebane >

Løpende elg >
Jakttider >
Skyteskole >

Jaktområdet >


Fiske i små og store villmarksvann - Ta storørreten!
Bo godt i villmarkseventyret
Gutta på tur? Eller kreativt kurs/konferanse tilbud for dere som ønsker noe spesielt
Se vår spennende film fra Perskula!
Trykk her for prisoversikt
Slik finner du frem til oss

Skriv gjerne om dine opphold på Perskula

Ta buss eller fly til oss.
Kontakt oss!

Norske sider for PerskulaPlease in English

Jakt på rype, hare, storfugl, orrfugl, skogsduer...

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007.


For fullstendig eller tillegg/endringer i jakttider se: Lovdata

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 11. februar 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9, § 23, § 24 og § 44, jf. kgl.res. av 2. april 1982 nr. 593, jf. delegeringsvedtak av 30. april 2001 nr. 1670.

§ 1. Jaktbare arter
Som jaktbare arter regnes alle arter med jakttid. Jakttidsrammen for den enkelte art er fastsatt likt med tidligste jakttidsstart og seneste jakttidsavslutning. Jakttidsrammen omfatter også utvidelse av jakttidene i tråd med § 3 og § 6

§ 1. Jakttider
For fullstendig jakttider og lover se lovdata >

Art

Område

Jakttid

 

 

Fra og med

Til og med

Andefugler

 

 

 

Kortnebbgås

Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21.08.

23.12.

 

Resten av landet

10.08.

23.12.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09.

23.12.

Grågås

Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21.08.

23.12.

 

Resten av landet

10.08.

23.12.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09.

23.12.

 

I dem fem første dagene av den ordinære jakten er det jaktforbud etter kl. 11.00 i alle fylker unntatt Troms og Finnmark

 

 

Kanadagås

Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21.08.

23.12.

 

Resten av landet

10.08.

23.12.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09.

23.12.

Stripegås

Hele landet

10.08.

23.12.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09.

23.12.

Brunnakke, krikkand og stokkand

Hele landet

21.08.

23.12.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09.

23.12.

Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand

Hele landet

10.09.

23.12.

Svartand

Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker

10.09.

23.12.

Ærfugl

Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker

01.10.

30.11.

Hønsefugler

 

 

 

Jerpe, orrfugl og storfugl

Hele landet

10.09.

23.12.

Lirype og fjellrype

Hele landet

10.09.

28.02./29.02.

 

Unntatt: Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke

10.09.

15.03.

Fasan

Hele landet

01.10.

15.10.

Vadere og måker

 

 

 

Heilo

Hele landet

21.08.

31.10.

Unntatt: Rogaland fylke hvor arten er fredet

Enkeltbekkasin

Hele landet

21.08.

31.10.

Rugde

Hele landet

10.09.

23.12.

Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak og krykkje

Hele landet

21.08.

28.02./29.02.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09.

28.02./29.02.

Duefugler

 

 

 

Ringdue

Hele landet

21.08.

23.12.

Unntatt: Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

Spurvefugler

 

 

 

Gråtrost og rødvingetrost

Hele landet

10.08.

23.12.

Nøtteskrike

Hele landet

10.08.

28.02./29.02.

Unntatt: Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

Skjære

Hele landet

10.08.

28.02./29.02.

Kråke

Hele landet

15.07.

31.03.

Ravn

Hele landet

10.08.

28.02./29.02.

 

Unntatt: Troms og Finnmark fylker

10.08.

15.03.

Haredyr

 

 

 

Sørhare og viltlevende kanin

Hele landet

10.09.

28.02./29.02.

Hare

Hele landet

10.09.

28.02./29.02.

 

Unntatt: Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke

10.09.

15.03.

Gnagere

 

 

 

Ekorn

Hele landet

01.11.

15.03.

Bever

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt

01.10.

30.04.

Bisamrotte

Hele landet

21.08.

15.05.

Beverrotte

Hele landet

21.08.

15.05.

Rovdyr

 

 

 

Rødrev

Hele landet

15.07.

15.04.

Røyskatt

Hele landet

21.08.

15.03.

Mår

Hele landet

01.11.

15.03.

Grevling

Hele landet

21.08.

31.01.

Gaupe

Hele landet

01.02.

30.04.

Jakt er kun tillatt i de områder fylkesmannen har fastsatt kvote og i områder det er tillatt å utøve kvotefri jakt på gaupe (Jf. forskrift av 30. juni 2000 nr. 656 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe § 4 og § 5)

Særlige bestemmelser

 

 

 

Mårhund

Hele landet

01.04.

31.03.

Villmink

Hele landet

01.04.

31.03.

Villsvin

Hele landet

01.04.

31.03.

Hjortevilt

 

 

 

Hjort

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt

10.09.

15.11.

Elg

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til elgjakt

 

 

 

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok

01.09.

30.09.

 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker

10.09.

15.11.

 

Oppland fylke

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Lunner kommune

05.10.

31.10.

 

Telemark fylke

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bøelva.

05.10.

31.10.

 

Buskerud fylke

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker

05.10.

31.10.

 

Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker

05.10.

31.10.

 

Hedmark fylke

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker

05.10.

31.10.

 

Vest-Agder fylke

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord

05.10.

31.10.

 

Aust-Agder fylke

25.09.

31.10.

 

Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland

05.10.

31.10.

Rådyr

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

25.09.

23.12.

Voksen rådyrbukk

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

10.08.

23.12.

Villrein

Hele landet (alle villreinområder)

20.08.

30.09.

Dåhjort og muflon

Hele landet

25.09.

23.12.


Jakttrening på lerduer 

Jakttrening på løpende elg


 

Kontakt: Liv Herdis Kvissel - T: (+47) 613 48 247

Inngangen til villmarka finner du hos oss!
Motiv fra veien mot Perskula. Flott bade- og fiskevann om sommeren.


Sidene utvikles av:
Frank’s Grafikk • 2977 Øye • Tlf.: 61 36 87 27 • Fax: 61 36 87 22